• Instagram
현재 위치
 1. 게시판
 2. 상품 Q&A

상품 Q&A

645
 • 배송문의 입니다.
 • 2023/03/12   |   카****  |   0  |   0   |   0점
 • 644
 • 부드럽고 쫀득한 곶감 말랭이 호두 견과류 수제강정 어르신 건과일 간식 150g
 • 비밀글 서울지역인데 3/13 월요일에 받아보려면... 3/9 목요일에 주문하면 될까요?? [1]
 • 2023/03/08   |   김****  |   2  |   0   |   0점
 • 643
 • 비밀글 주문 요청사항 추가 드립니다
 • 2023/02/22   |   4****  |   0  |   0   |   0점
 • 642
 •    답변 비밀글 주문 요청사항 추가 드립니다
 • 2023/02/28   |   강정이 넘치는 집  |   0  |   0   |   0점
 • 641
 • 비밀글 상품 할인금액
 • 2023/02/16   |   장****  |   1  |   0   |   0점
 • 640
 •    답변 비밀글 상품 할인금액
 • 2023/02/17   |   강정이 넘치는 집  |   1  |   0   |   0점
 • 639
 • 배송문의 드리죠..
 • 2023/02/01   |   1****  |   8  |   0   |   0점
 • 638
 •    답변 배송문의 드리죠..
 • 2023/02/14   |   강정이 넘치는 집  |   0  |   0   |   0점
 • 637
 • 전통을 담은 강정 한과 프리미엄 찬합선물세트[1단으로 구성이 가능합니다]
 • 비밀글 철회 및 배송 관련 문의
 • 2023/01/16   |   서****  |   3  |   0   |   0점
 • 636
 •    답변 비밀글 철회 및 배송 관련 문의
 • 2023/01/16   |   강정이 넘치는 집  |   2  |   0   |   0점
 • 635
 • 비밀글 배송문의
 • 2023/01/12   |   1****  |   1  |   0   |   0점
 • 634
 •    답변 비밀글 배송문의
 • 2023/01/12   |   강정이 넘치는 집  |   2  |   0   |   0점
 • 633
 • 전통을 담은 강정 한과 프리미엄 찬합선물세트[2단으로 구성이 가능합니다]
 • 선물세트구성
 • 2023/01/11   |   주****  |   17  |   0   |   0점
 • 632
 • 비밀글 설날 메시지 삽입 관련
 • 2023/01/08   |   임****  |   5  |   0   |   0점
 • 631
 •    답변 비밀글 설날 메시지 삽입 관련
 • 2023/01/12   |   강정이 넘치는 집  |   0  |   0   |   0점
 • 이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  다음 페이지

  WORLD SHIPPING

  PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

  GO
  close